• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

De tand des tijds

Ontbrekende grafnummers
In de loop der jaren zijn diverse grafnummers zoekgeraakt. Hierdoor is een graf op de begraafplaats niet meer identificeerbaar. Als er dan geen eenduidige tekeningen aanwezig zijn zoals bij fase I en II het geval is betekent dit dat het graf niet meer teruggevonden kan worden. Het betreft alle graven in klasse III met de volgende grafnummers:
29, 45, 81, 99, 104, 143, 149, 296, 312, 313, 314, 315, 317, 415, 416, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 486, 494, 495, 501, 592, 604 en 606.

In enkele gevallen is wel mogelijk de locatie op basis van omliggende nummers en/of tekeningen vast te stellen. Dit is met name van toepassing in fase III en IV van de Algemene Begraafplaats. Deze ontbrekende grafnummers zijn dan ook niet opgenomen in bovenstaande lijst.


Beschadigde grafnummers
Om het zoekraken van grafnummers te voorkomen is het belangrijk dat deze niet beschadigd raken. In een aantal gevallen komt dit toch voor, vooral bij graven langs de paden en bij graven die op een hoek geplaatst zijn. In voorkomend geval is herstel gewenst omdat losliggende nummers heel gemakkelijk kunnen gaan zwerven door werkzaamheden als grasmaaien en aanharken. Ook kunnen deze nummers gemakkelijk zoekraken in de begroeiing of onder bladeren verdwijnen. Helaas heeft reparatie van beschadigde grafnummers geen prioriteit.

30

Verzameling beschadigde grafnummers.

Onleesbare grafnummers
Onleesbare grafnummers zijn hun functie verloren. Het is ongewenst dat bezoekers van de begraafplaats gereedschappen mee moeten nemen om grafnummers op te diepen. Toch komt het regelmatig voor in alle fases van aanleg van de begraafplaats.

31  32

Foto links: dit betreft toch echt een grafnummer. Foto rechts: de lengte van de gietijzeren grafnummers is op andere plaatsen ruim voldoende om de klasse en het grafnummer zichtbaar te houden.

Onleesbare grafnummers kunnen de zoektocht naar een specifiek graf behoorlijk moeilijk maken. Bovenstaande foto’s betreffen gietijzeren paaltjes die zijn gebruikt voor grafidentificatie in de fasen I en II.

33

Verzameling onleesbare grafnummers. In de fasen III en IV zijn betonnen paaltjes gebruikt voor grafidentificatie. Deze paaltjes zijn lang genoeg om de relevante informatie goed zichtbaar te laten.

34

Foto links: correct opgestelde grafidentificatie.

 

 

 

 

Kale graven
Op de Algemene Begraafplaats zijn diverse kale graven aanwezig. Hiermee bedoelen we graven die voorheen wel voorzien waren van een grafmonument maar waarvan nu nog slechts restanten aanwezig zijn. Vaak zijn deze restanten lege plaatsen waar in vroeger tijden bordjes aanwezig waren waaruit bleek wie er begraven lag. Het komt ook voor dat de grafstenen niet meer leesbaar zijn of voor een deel verwijderd zijn.

35

Verzameling kale graven

Niet leesbare grafmonumenten
Op de begraafplaats zijn diverse grafmonumenten die om verschillen redenen niet meer leesbaar zijn. Het kan zijn dat er geen nabestaanden meer zijn of dat het voor kortere of langere tijd is vergeten.

36

Verzameling onleesbare grafmonumenten.

 

 Beplanting en extensief beheer

 37       38

Extensief beheer heide en beplanting. Grafnummers niet leesbaar.

39       40

Extensief beheer van gras waardoor grafnummers en grafmonumenten niet leesbaar zijn. Foto rechts: extensief beheer op hoeken van paden, inzet betreft vergrote weergave.

 

41Foto uit 2009 losliggend bord graf III-840 van Stijntje Hoekert.

Verkeerd geplaatste grafmonumenten

Door het ontbreken van grafnummers en tekeningen komt het voor dat nabestaanden niet meer weten / wisten waar een graf is gelegen. Als grafmonumenten dan los raken en verplaatst worden dan zijn fouten bij het terugplaatsen zomaar gemaakt.
Als voorbeeld noem ik graf III-840 van Stijntje Hoekert (1874-1936). Op een foto vanuit 2009 blijkt dat het grafbordje los was geraakt. Het bordje van graf III-840 is vervolgens teruggeplaatst op graf III-829 het graf van Gijsbert Jan Vossegat (1935).
In werkelijkheid behoorde het bordje op de lege grafplaat bij graf III-840 geplaatst te worden.

42Foto uit 2015 bord afkomstig van graf III-840 teruggeplaatst bij grafnummer III-829

 43Lege grafpaal van graf III-840 van Stijntje Hoekert (1874-1936).

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn diverse andere voorbeelden te noemen van foutief geplaatste grafmonumenten. Dit doen we niet omdat niet in alle gevallen de oorspronkelijke situatie gereconstrueerd kan worden.

 

A World waiting to be explored