user_mobilelogo

P1030132Bron: Laurens MoermanInmiddels zijn de graafwerkzaamheden rond de dorpskerk in volle gang om hemelwaterinfiltratie mogelijk te maken. Uit registratie van het team Elspeethistorie was vooraf duidelijk dat er vanuit het verleden vele graven rond de dorpskerk aanwezig zijn. Nu het graafwerk gestart is worden vele graven verstoort, ofwel moeten wijken voor het aanleggen van de hemelwaterinfiltratie. De aangetroffen graven variëren van vage afdrukken in het zand tot complete skeletten. Details van houding, grafgiften en andere niet nader te benoemen piëteitsvolle zaken worden in volle openbaarheid vertoond. Zo ook een begraven moeder en kind.

De achtergrond van een begraven moeder met haar pasgeboren kind toont ons de werkelijke gang van zaken. Vanuit het verleden is bekend dat er stringente regels waren voor het begraven van moeder en kind. Omdat de grafrechten een belangrijke bron van inkomsten waren was het ongewenst moeder en kind in één graf te begraven. In dat geval liep de kerk immers inkomsten mis.
Uit de grafregisters blijkt dat er weinig clementie werd verleend. Bijna nooit werd bij het begraven van moeder en kind toegestaan dat ze samen werden begraven en er slechts éénmaal grafrecht werd betaald. Zie onderstaande grafregisters met betaalde grafrechten. Het betrof wellicht de gouden Carolus gulden. Hierbij werd met het eerste cijfer het aantal guldens weergegeven, het tweede cijfer gaf het aantal stuivers aan terwijl het derde cijfer het aantal penningen betrof. Het laatste cijfer word in sommige gevallen niet genoemd of met dubbele punt weergegeven, omdat er geen penningen (centen) betaald zijn.

image6Grafregister ElspeetHistorie

image3Tekst uit authentiek grafregister 

 

In diverse andere gevallen diende aantoonbaar tweemaal grafrecht betaald te worden.

 

image5Grafregister ElspeetHistorie

image2Tekst uit authentiek grafregister

 

image4Grafregister ElspeetHistorie

image1Tekst uit authentiek grafregister

Voor de achterblijvende familie was het in alle gevallen een zeer moeilijke situatie. Naast het verlies van moeder en kind kwam het gezin voor hoge kosten te staan. De voorbereidingen voor de geboorte waren immers getroffen terwijl ook de geneesheer en vroedvrouw betaald moesten worden. Daar kwamen de kosten voor de begrafenis met het grafrecht bij.
Kerkelijk gezien was het heffen van grafrecht geen punt van discussie. De hoogte van het grafrecht hing samen met de plaats in of bij de kerk. In de kerk was duurder dan buiten de kerk. Buiten de kerk waren de plaatsen dicht bij de kerkmuur aan de zonkant weer meer gewenst. Bovendien betrof het in alle gevallen grafrecht voor onbepaalde tijd.

Uit de grafregisters zou zomaar kunnen blijken wie de nu blootgelegde moeder en kind zijn. Waarschijnlijk is nog wel na te speuren dat de nabestaanden destijds nog langere tijd hebben moeten afzien om het grafrecht te voldoen.

Het blootleggen van een moeder met haar pasgeboren kind werpt licht op de huidige handelswijze. Zowel de gemeente Nunspeet als de kerkelijke gemeente besparen geld met het uitvoeren van deze werkzaamheden op de locatie van het voormalige kerkhof. Gemeentelijk gezien kan met een geringe investering een grote hemelwaterinfiltratievoorziening aangelegd worden. Gelijktijdig krijgt de kerkelijke gemeente een nieuw parkeerdek aangeboden.

 

 

Crossbaan

Crossbaan

Motorcrossbaan Elspeet

View more
Molen

Molen

Molen de Hoop

View more
Wateroverlast

Wateroverlast

Overzicht wateroverlast

View more
Monumenten

Monumenten

Overzicht monumenten

View more
Vliegveld

Vliegveld

Aanleg vliegveld

View more
Englandspiel

Englandspiel

Geheim agenten

View more
Oorlogsslachtoffers

Oorlogsslachtoffers

Oorlogsslachtoffers

View more
Crash-sites

Crash-sites

Overzicht van crash sites

View more

ElspeetHistorie.nl een wereld om te ontdekken