user_mobilelogo

GrafrestenBegin oktober 2018 zijn er diverse menselijke skeletten opgegraven bij de Dorpskerk. Enkele daarvan zijn verstuurd voor oudheidkundig onderzoek. Tot op heden zijn deze skeletten nog niet teruggebracht. Ook de menselijke resten die niet voor onderzoek zijn verstuurd zijn niet herbegraven. Deze zijn verplaatst naar het gemeentelijk depot en daar opgeslagen.
Het team ElspeetHistorie heeft dit recent weer onder de aandacht gebracht van het college van B&W van gemeente Nunspeet. De reden waarom deze menselijke resten na ruim 7 maanden nog niet herbegraven zijn is niet bekend. Wij hebben het college (burgemeester Van de Weerd) gevraagd om opheldering. Concreet hebben wij drie (3) vragen voorgelegd:

  1. Wat is de reden de opgegraven complete skeletten niet direct te herbegraven.
  2. Wie is verantwoordelijk voor deze werkwijze, ofwel wie is het bevoegd gezag voor het herbegraven.
  3. Hebben wij verzocht om datum en tijdstip aan te geven waarop herbegraving zal plaatsvinden. Aangezien het ontgraven in alle openbaarheid is uitgevoerd gaan wij er vanuit dat het herbegraven ook openbaar wordt uitgevoerd.

Vanuit het oogpunt van respect en fatsoen hopen wij dat nu snel overgegaan word tot herbegraven. Bedenk hierbij dat het de voorouders betreft van de aanwezige kerkelijke denominaties en vele inwoners van Elspeet en omstreken.

 

Crossbaan

Crossbaan

Motorcrossbaan Elspeet

View more
Molen

Molen

Molen de Hoop

View more
Wateroverlast

Wateroverlast

Overzicht wateroverlast

View more
Monumenten

Monumenten

Overzicht monumenten

View more
Vliegveld

Vliegveld

Aanleg vliegveld

View more
Englandspiel

Englandspiel

Geheim agenten

View more
Oorlogsslachtoffers

Oorlogsslachtoffers

Oorlogsslachtoffers

View more
Crash-sites

Crash-sites

Overzicht van crash sites

View more

ElspeetHistorie.nl een wereld om te ontdekken