• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

Hoe onze zoektocht begon

Het onderzoek op de begraafplaats is begonnen vanwege de zoektocht naar onze overgrootmoeder Teunisje de Bruin - Bonhof. Zij heeft geleefd van 1872 tot 1910. Wij zochten het graf van onze overgrootmoeder omdat onze moeder graag wilde weten waar haar oma begraven lag. Zij is naar haar vernoemd en heeft om deze reden een extra band met haar oma die zij nooit bij leven gekend heeft. Onze moeder Teunisje Westerbroek - Lokhorst is het in achterliggende jaren niet gelukt het graf van haar oma te vinden. Ook haar moeder Johanna Lokhorst - de Bruin (1907-1999) wist niet waar haar moeder begraven lag.

Voor de duidelijkheid:
Onze moeder Teunisje Westerbroek - Lokhorst is geboren in 1940.
Onze oma Johanna Lokhorst  - de Bruin leefde van 1907-1999 (was gehuwd met Gerrit Lokhorst 1907-1995).
Onze overgrootmoeder Teunisje de Bruin - Bonhof leefde van 1872-1910 (was gehuwd met Kornelis de Bruin 1862-1939).

Het lijkt niet zo moeilijk dergelijke informatie uit de gemeentelijke archieven te bemachtigen. Daarom hebben we aangegeven dat wij dit wel zullen achterhalen.

Bij contact met gemeente Nunspeet over de locatie van het graf van Teunisje de Bruin - Bonhof word je verwezen naar het streekarchivariaat. Daar worden immers de oude grafregisters bewaard.
Inderdaad zijn de grafregisters bij het streekarchivariaat in te zien. Maar welk register  moet je dan hebben?
De keus is beperkt, dus het is mogelijk alle grafregisters te doorzoeken tot je gevonden hebt wat je zoekt. In ons geval betrof het graf van Teunisje de Bruin - Bonhof een derde klas graf met nummer 453. Dit wordt aangegeven met III-453.


1Deel grafregister 1910 met Teunisje Bonhof vrouw v. K. de Bruin als nummer 29, begraven op 19 november 1910 in 3e klas graf met nummer 453.

Met dit nummer zijn we naar de begraafplaats gegaan. Aangekomen op de dodenakker begon de zoektocht naar graf III-453. Dit blijkt een heel moeilijke opgave. Zo dien je eerst op te zoeken waar de 3e klas toen begraven werd. Vervolgens dient het grafnummer opgezocht te worden. Dat blijkt in de praktijk bijna onmogelijk te zijn. De grafnummers staan op de oudere gedeelten niet op volgorde maar voor je gevoel willekeurig door elkaar heen. Bovendien zijn veel grafnummers onleesbaar door begroeiing of verzakking. In de praktijk bleek het regelmatig nodig om gewapend met een klein schepje en bezempje de grafnummers stuk voor stuk te ontcijferen. Na ruim 500 grafnummers bekeken te hebben was het juiste graf nog niet gevonden.

2Grafnummer III-453.Toen  viel het besluit om het grondiger aan te pakken:  inventariseren van de grafnummers. Na 1000 nummers geïnventariseerd te hebben was het nummer III-453 nog niet gevonden.
Omdat het nummer ogenschijnlijk niet aanwezig was hebben we de inventarisatie uitgebreid naar de jaartallen van begraven. Dit om te kunnen zoeken op basis van het begraven per jaar. Op deze wijze is het mogelijk vast te stellen in welke volgorde werd begraven en wat dan de vermoedelijke plaats zou kunnen zijn van het graf dat je zoekt. Hierbij is ook in kaart gebracht wie waar ligt begraven.

Uiteindelijk is het graf van Teunisje de Bruin - Bonhof vastgesteld op basis van een met verf aangebrachte nummering. Deze nummering was nog heel summier leesbaar.

Het blijkt dat in het jaar 1910 een serie gietijzeren grafnummers is gebruikt die verkeerde grafnummers bevatte. Op de foto is te zien dat het grafnummer 354 betreft. Dit foutieve nummer is onleesbaar gemaakt met een soort cement. Eronder is met zinkkleurige verf het nummer 453 aangebracht.

Met het moment dat het graf gevonden is, komt ook het besef dat lang niet iedereen de mogelijkheid heeft een dergelijke zoektocht te ondernemen. Bovendien verdwijnen in de loop der tijd meer en meer gegevens waardoor een dergelijke zoektocht steeds meer onmogelijk wordt. We besloten de opgedane informatie voor de toekomst vast te leggen. De Algemene Begraafplaats in Elspeet bevat een schat aan genealogische en cultuurhistorische informatie waar wij, als huidige generatie, in de loop van de geschiedenis slechts een beperkte tijd voor mogen zorgen.
Om de verzamelde informatie voor een breed publiek te ontsluiten publiceren we deze op internet.
De beschikbare informatie van de begraafplaats is inmiddels beschikbaar op de website www.elspeethistorie.nl . Het blijft triest dat onze oma Johanna Lokhorst – de Bruin (1907-1999) nooit geweten heeft waar haar moeder Teunisje de Bruin – Bonhof (1872-1910) begraven lag.

Dergelijke gevallen komen in de omgeving vaker voor. In de praktijk blijkt de informatie over het oudste deel van de begraafplaats in een behoefte te voorzien. Regelmatig worden vragen gesteld die in een aantal gevallen ook afdoende beantwoord kunnen worden. Het betreffen echter ook regelmatig vragen over delen van de begraafplaats die nog niet in kaart zijn gebracht.

Om ook in deze behoefte te voorzien is besloten de inventarisatie verder uit te breiden. Gelijktijdig is besloten in kaart te brengen hoe het kan dat deze informatie niet voor een breder publiek toegankelijk is. Daarom is de geschiedenis rondom begraven in Elspeet in kaart gebracht. Het resultaat ligt voor u in de vorm van het rapport “begraven in Elspeet, van toen tot nu”.

 

A World waiting to be explored