• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

Wensen

Wensen
De Algemene Begraafplaats Elspeet is een prachtig aangelegde begraafplaats waar inwoners van Elspeet en ver daarbuiten een emotionele band mee hebben. Ook ligt er een schat aan cultuurhistorische waarde verborgen die niet is aangetast door ruiming zoals elders vaak wel het geval is.

49Restant grafmonument op een meervoudig kindergraf. Ook op de Algemene Begraafplaats in Elspeet doet echter de tand des tijds haar werk. De term onderhoud is behoud doet zich ook hier gelden. Om de begraafplaats voor de toekomst te behouden is het noodzakelijk het onderhoud goed te blijven uitvoeren.
Goed onderhoud staat of valt met informatiemanagement. Indien de informatievoorziening schort kan dit ertoe leiden dat de band tussen het graf van de overledene en nabestaanden wordt verbroken.

Om de betrokkenheid van de burgers op langere termijn te waarborgen is het noodzakelijk de informatievoorziening te stroomlijnen. Daarnaast is het een must deze informatie als een dienstverlening aan te bieden, ingebed in de digitaliseringslag die gemaakt is in de gemeentelijke dienstverlening.

De informatievoorziening is een taak die bij wet is toegewezen aan de gemeenten. Voor de Algemene Begraafplaats te Elspeet is dit zeker van toepassing op de fasen waar actief wordt begraven. Het betreft in ieder geval de fasen III en IV. Ook in fase II is heeft vrij recent (2009) nog een bijzetting plaatsgevonden.
De inzet van vrijwilligers en burgerinitiatieven ontslaat gemeenten geenszins van deze verantwoordelijkheid. De volgorde zou moeten zijn dat gemeenten deze verantwoordelijkheid t.a.v. de begraafplaatsen naar behoren invullen waarbij vrijwilligers en burgerinitiatieven aan deze dienstverlening een extra dimensie kunnen geven.

 

A World waiting to be explored