• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

Johannes Drost

Souvenier van het rustige Elspeet: Freerk ("Fre') Johannes Drost
Wie het boekje van D. Bakker Elspeet in woord en beeld (1989) leest, komt daarin een hoofdstuk tegen over veldwachter Dijkgraaf, die van 1845 tot 1873 in Elspeet in dienst is en ook een hoofdstuk over zijn zoon `meester' Dijkgraaf, die van 1878 tot 1903 hoofd van de Elspeetse lagere school is. Deze `meester' Berend Dijkgraaf is een begaafd en bijzonder plichtsgetrouw onderwijzer. Hij krijgt naast zijn betrekking als hoofd der school een aanstelling als 'brievengaarder' en kan in zijn woonhuis aan de Nunspeterweg een hulppostkantoortje vestigen. Na zijn overlijden (1903) wordt zijn dochter Hendrikje kantoorhoudster van de PTT. Haar broer Gerhard neemt in 1908, op 22-jarige leeftijd, haar baantje over.
Gerhard Dijkgraaf Gerhard Dijkgraaf is jong en ondernemend. Hij is kantoorhouder van de PTT bij het hulpkantoor in Elspeet, maar in hetzelfde pand gaat hij souvenirs, boeken, ansichtkaarten, drogisterij-artikelen enz. verkopen. Hij is een kleine creatieve zakenman. Hij geeft in eigen beheer ansichtkaarten uit met afbeeldingen van Elspeet en hij speelt handig in op de vraag van de vele vakantiegangers, die zijn postkantoor bezoeken voor het afhalen van hun post. Zijn hulp in de winkel is zijn nicht Annie, die in het gezin is opgenomen. Het getuigt van durf en goede smaak als Gerhard Dijkgraaf het initiatief neemt om een graficus van naam te verzoeken om enige karakteristieke plekjes van Elspeet in linosneden vast te leggen. Deze Elspeetse ondernemer is zowaar cultureel bezig!

De linosneden worden vervaardigd door de graficus F.J. Drost en afgedrukt in een klein boekwerkje, dat in de souvenirwinkel van Dijkgraaf wordt verkocht. De omslag van het boekje is artistiek zeer verzorgd. Rondom de afbeelding van de Elspeetse kerk is de titel van het boekje gearrangeerd: Souvenir van het rustige Elspeet. Middelpunt der Veluwe . Linosneden van Fre J. Drost, Uitgave O. Dijkgraaf, Elspeet. De oplaag, de prijs en het jaar van verschijnen zijn niet vermeld. Waarschijnlijk is het boekje in de handel gebracht tussen 1930 en 1940. 

Fre J. Drost "Freerk Johannes Drost is 24 juli 1907 te Groningen geboren. Na de H.B.S. met vijfjarige cursus te hebben doorlopen, volgde hij de driejarige kunstnijverheidsafdeling der M.T.S. te Groningen, die onder leiding van D. de Vries Lam stond. Hier kreeg hij lessen in natuurtekenen, de grafische technieken: ets, litho, houtsnijden, voorts in batikken, glas-in-lood. Schilderen van A.W. Kort, stilleven van De Wit, boetseren van W. Valk, anatomie van D. de Vries Lam. Na het behalen van het einddiploma en de akte L.O. handtekenen, volgde hij de tweejarige opleidingscursus voor Middelbaar Onderwijs.

Nadat hij in 1931 de akte M.O. had behaald, heeft hij een jaar zelfstandig gewerkt en les gegeven aan de avondschool der M.T.S. te Groningen. Hij trad als reclametekenaar en ontwerper in dienst bij de firma Joh. Enschede en Zonen te Haarlem, waar hij in contact kwam met de moderne grafische technieken. Hij heeft liefde voor het drukkersvak en verzorgt posters, folders, affiches, tijdschriften enz. In 1939 verliet hij Haarlem om in dienst te treden bij de N.V. Drukkerij Reclame te Rotterdam, waar hij de functie van mededirecteur vervult. In oktober 1940 vertrok hij als reserve majoor naar Indonesia, waar hij in verschillende functies werkzaam was, o.a. op het gebied van visuele voorlichting. In december 1949 keerde hij naar Nederland terug, waarna hij in 1950 overging van Drukkerij Reclame naar N.V. Lintas, reclamebureau van Unilever N.V. Nederland. Hij heeft veel exlibris ontworpen, de meeste met de pen getekend, op betrekkelijk klein formaat. Sommige hebben het karakter van vignetten en alle zijn zorgvuldig getekend met zuiver gevormde tekst. Tijdens zijn verblijf in Indonesia maakte hij een goed eigen exlibris voor de boeken die hij aldaar verwierf."

Bron: Kunstenaars op de Veluwe 1880 – 1980 door K. Roodenburg

A World waiting to be explored