• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

Renovatie dorpskerk

image1Stenen PKN kerk hergebruikt in terrasHet team ElspeetHistorie heeft een groot aantal foto’s gekregen van de verbouw van de dorpskerk Elspeet in 1990-1991. Een deel is slechts geschikt voor publicatie, momenteel worden de aanvullende beelden nog gesorteerd en komen binnenkort beschikbaar. Aan de hand van de foto’s is een poging ondernomen een beeld te schetsen van de aanwezige graven in de kerk destijds. Als we dit beeld vergelijken met de nu nog aanwezige grafmonumenten blijkt dat een aantal grafstenen momenteel niet meer aanwezig zijn. Vanuit dit perspectief hebben we diverse personen geïnterviewd over hun aandeel in en herinnering aan de werkzaamheden tijdens de verbouwing.
Uit de informatie is gebleken dat een deel van de aanwezige stenen uit de vloer destijds is afgevoerd naar Nunspeet. Daar werd een monumentaal huis gerestaureerd en daarbij zijn de stenen gebruikt voor het aanleggen van een terras. Als team ElspeetHistorie hebben we de huidige eigenaar inmiddels bezocht en een aantal foto’s gemaakt.

Wilt u alle foto's (circa 350 stuks) inzien, dat kan maar dan alleen op afspraak.

A World waiting to be explored