Kleuterschool de Drempel

Velen zullen zich deze kleuterschool nog goed kunnen herinneren. Tot aan 1985 heeft deze kleuterschool dienst gedaan. Op 1 augustus 1985 hebben de kleuterscholen en lagere scholen opgehouden te bestaan. Hiervoor kwam een nieuwe school in de plaats; de basisschool. Er werd niet meer gesproken over klassen maar over groepen. Omdat de kleuters nu naar de basisschool gaan bestaat deze uit acht (8) groepen. Hierbij werd ook het "schoolhoofd" vervangen door een "directeur". Door deze integratie is de kleuterschool de Drempel leeg komen te staan. Op zondagmorgen 17 juli 1988 is de kleuterschool in vlammen opgegaan (zie laatste foto).

Drempels overgaan...
Daar wordt niet altijd bij stil gestaan.
De drempel van een vervlogen jaar
Het stemt ons tot nadenken, dat is waar.
Velen van u kwamen "De Drempel" binnen.
Herinnert u zich nog hoe u over de drempel kwam
en daar vele keren de Bijbelse geschiedenislessen vernam?
Wat hebt u ermee gedaan,
nu u al zoveel drempels bent overgegaan?
Misschien zijn al vele jaren vergleden,
Niet wetend hoeveel drempels nog te betreden.
Eens komen we voor de laatste drempel te staan
Dan zijn we aan het einde van de levensbaan.
Snel vervlogen is onze tijd
Weest op de laatste drempel voorbereid.

Bron: Jubileumboek Nederlands Hervormde Scholen te Elspeet