• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

Update 3: Oorlogsmonument Elspeet centrum

NIEUWS UPDATE

De handtekeningenactie van het team ElspeetHistorie komt op toeren. Inmiddels zijn ruim 500 handtekeningen binnen. Op basis van dit resultaat probeert het team ElspeetHistorie te overleggen met betrokken partijen. Hierbij wordt meer en meer duidelijk dat het monument door miscommunicatie is verplaatst.
Dorpsvereniging Elspeet is geen initiatiefnemer van de verplaatsing en zal dit in een extra ledenvergadering aan de leden toelichten. Voor het college van Burgemeester en Wethouders was de miscommunicatie rond het initiatief van de Dorpsvereniging juist de reden tot verplaatsing.
Nu deze reden is komen te vervallen kan ook de verplaatsing ongedaan gemaakt worden. Om dit standpunt helder te maken wil het team ElspeetHistorie de eerste 500 handtekeningen deze week formeel aan het college overhandigen. Daarnaast is inmiddels een afspraak gemaakt met het college van Burgemeester en Wethouders de terugplaatsing te bespreken. Helaas blijkt daarvoor vanuit het college pas op 7 mei een afspraak gemaakt te kunnen worden.
Vindt jij ook dat het monument in het centrum van Elspeet hoort? Stuur/mail/breng dan het ondertekende formulier naar het team ElspeetHistorie. Een foto ervan volstaat ook. Zie: https://www.elspeethistorie.nl of mail info@elspeethistorie.nl

A World waiting to be explored