user_mobilelogo

In de voorgaande update hebben we als comité aangegeven dat het nodig is gemeente Nunspeet aan de gemaakte afspraken te herinneren. Inmiddels is duidelijk dat burgemeester Van der Weerd een onderzoek laat uitvoeren naar de gewenste toekomst van het monument. Omdat gemeente Nunspeet initiatiefnemer is van de verplaatsing lijkt dit onderzoek een doekje voor het bloeden. Deze indruk wordt versterkt omdat het onderzoek wordt uitgevoerd door een oud medewerker van gemeente Nunspeet. Hoewel het comité twijfels heeft bij het onderzoek is besloten het een kans te geven en de lopende actie tot behoud van het monument in de dorpskern Elspeet op te schorten.

Het comité wacht niet alleen af. Zo heeft het comité de Stichting Historisch Museum Elspeet (SHME) aangeschreven. Op basis van gemeentelijke informatie en de koopovereenkomst van de voormalige brandweerkazerne blijkt SHME juridisch eigenaar te zijn. Een medewerker van gemeente Nunspeet verwoorde het als volgt: “De vraag over het eigendom van de gedenksteen is juridisch gezien simpel te beantwoorden. Het monument is bij de overdracht van de ondergrond aan de Stichting historisch museum Elspeet eigendom geworden van die stichting. Het monument is aan te merken als onroerend goed en het eigendomsrecht daarvan is gekoppeld aan het eigendomsrecht van de ondergrond”.

akte

Het bestuur van SHME was hiervan niet op de hoogte. Het bestuur heeft als volgt geantwoord:

“Wij zullen de eigendomskwestie op de eerstvolgende bestuursvergadering bespreken. Ik neem aan dat dit er toe zal leiden dat wij contact opnemen met de Gemeente en dat het bestuur op basis van de deze gedachtenwisseling een nader standpunt zal innemen”.

Het comité vindt zowel het gemeentelijk onderzoek als het standpunt SHME erg lang duren en heeft beide partijen hierop aangesproken. Op 10 oktober vergadert het comité om zich te beraden op een vervolg.

 

Crossbaan

Crossbaan

Motorcrossbaan Elspeet

View more
Molen

Molen

Molen de Hoop

View more
Wateroverlast

Wateroverlast

Overzicht wateroverlast

View more
Monumenten

Monumenten

Overzicht monumenten

View more
Vliegveld

Vliegveld

Aanleg vliegveld

View more
Englandspiel

Englandspiel

Geheim agenten

View more
Oorlogsslachtoffers

Oorlogsslachtoffers

Oorlogsslachtoffers

View more
Crash-sites

Crash-sites

Overzicht van crash sites

View more

ElspeetHistorie.nl een wereld om te ontdekken