• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

Elspeet minuutplan 1832

Stempel minuutplanTot het eind van de 18e eeuw kende men geen authentieke registratie van onroerende goederen.
Hoewel er pogingen waren ondernomen om hier verandering in te brengen, bleef de administratie onvolledig en gedateerd. Hierdoor was het niet mogelijk om een juiste waardebepaling te maken van een stuk grond en om een rechtvaardige belasting te heffen op onroerend goed. Met de komst van de Fransen in 1798 werd geprobeerd een rechtvaardig belastingstelsel in te voeren. Hiervoor werd in 1810 het hele grondgebied in kaart gebracht, met daarbij een overzicht van gegevens over het soort perceel, de eigenaar en de oppervlakte. Het project mislukte echter en de kaarten werden afgekeurd voor gebruik in het kadaster naar Frans model.

Na de inlijving bij Frankrijk werd in 1811 het kadaster op Franse wijze ingevoerd.
Nadat Nederland weer onafhankelijk werd, bleven de Franse voorschriften van kracht. Het proces van kadastrering verliep echter traag.
Door allerlei oorzaken heeft het nog bijna twintig jaar geduurd voordat het Kadaster daadwerkelijk van start kon gaan. Per 1 januari 1832 werd Dienst voor het kadaster en de openbare registers oftewel Het Kadaster ingevoerd.  

De basis van de kadastrale administratie wordt gevormd door de gegevens, die voor 1 oktober 1832 voor het gehele land werden vastgelegd. Die gegevens staan genoteerd in een register, de zogenaamde Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT genoemd). Daaraan gerelateerd zijn kaarten (de zogenaamde minuutplans), waarop de gronden/percelen zijn ingetekend. Op de eerste kadasterkaarten werden de gemeentes opgedeeld in verschillende secties. Van elke sectie werden enkele zogenaamd minuutplannen gemaakt, waarop elk perceel afgebeeld stond. Bij zo’n minuutplan kwamen lijsten waarop de oppervlakte, eigenaar, soort perceel enz. werd genoteerd. Per gemeente werden de minuutplannen in een verzamelplan gezet.

 

De gemeente Nunspeet is onderverdeeld in 10 secties, te weten:
Sectie A: Oosteinde, onderverdeeld in 3 minuutplans
Sectie B: Nunspeet, onderverdeeld in 2 minuutplans
Sectie C: Nunspeetsche Heide, onderverdeeld in 1 minuutplan
Sectie D: Oosteindesche Heide, onderverdeeld in 1 minuutplan
Sectie E: Vierhouten, onderverdeeld in 3 minuutplans
Sectie F: Elspeet, onderverdeeld in 6 minuutplans
Sectie G: Hulshorstsche Heide, onderverdeeld in 2 minuutplans
Sectie H: Hulshorst, onderverdeeld in 5 minuutplans
Sectie I: Westeinde, onderverdeeld in 2 minuutplans
Sectie K: Westeindesche Heide, onderverdeeld in 2 minuutplans

De minuutplans van Elspeet (sectie F) zijn gedigitaliseerd. Door deze kaarten in een GIS systeem te plaatsen zijn deze beter te bekijken en sneller te analyseren. Op deze webpagina ziet u het resultaat. De kavels hebben een kleur gekregen, naar het gebruik van de kavel (weiland, heide, bouwland ect.).

Op onderstaande afbeeldingen zie je links een stuk van de originele kaart en rechts hetzelfde stuk bewerkt in GIS.

Oorspronkelijke kaartOorspronkelijke kaart   Gedigitaliseerde kaartGedigitaliseerde kaart    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op onderstaande kaart kun je interactief sorteren\zoeken op het "Soort eigendom" en "Eigenaren en vruchtgebruikers". Kijk maar eens naar de verdeling toentertijd an Bouwland, Hakhout en Heide. Of bekijk een welke gronden destijds in bezit waren van "Elspeet, de Kerk van".

Let op: het dubbel sorteren werkt nog niet goed. U moet in dat geval het filter weer terug zetten op "no value". Maar ik wil ondanks dit schoonheidfoutje de kaart toch al publiceren.

Heeft u suggesties of ideëen ten aanzien van de verdere mogelijkheden van deze kaart, dan verneem ik dat graag. U kunt via de knop links "Stel uw vraag" contact opnemen.

 

 

A World waiting to be explored