• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

TOPOGRAFISCHE KAART van de VELUWE EN VELUWE-ZOOM - 1802-1812

Elspeet-clip-resElspeet gedetaileerd in kaartVan voor 1800 zijn vrijwel geen goede kaarten beschikbaar van de Veluwe.
In 1802 werd aan M.J. de Man opdracht gegeven om een topografische (militaire) kaart van de Veluwe te vervaardigen. De Man werd in 1765 geboren in Nijmegen, en was een dokterszoon. Hij werkte voor de Raad van State, en raakte in 1792 al betrokken bij militaire karteringen.
De kaartserie van M.J. de Man is wel een gedetaileerde kaart. De kaarten werden dan ook mede voor militaire doeleinden gekarteerd. Dat is de verklaring voor het hoge detailniveau.
De Man heeft eigenlijk de voorloper gemaakt van wat we later als TMK (Topgrafische Militaire Kaarten) kennen.

 

Elspeet-clipped-resVeluwe en Veluwe-zoom door M.J. DE MAN 1802-1812Bijzonder is te zien welke details er over Elspeet destijds zijn gekarteerd. Zo is de Posthoorn, de Zwaan, en De Meule als tekst opgenomen.
Er stond dus in 1800 ook al een molen in Elspeet, en wel op vrijwel dezelfde plek als de huidige molen.

 

 

A World waiting to be explored