user_mobilelogo

In de jaren '50 zijn in Nederland, op grond van de Luchtvaartwet, zogenaamde laagvlieggebieden en laagvliegroutes aangewezen. Laagvlieggebieden zijn bedoeld voor burgerluchtvaart (sportvliegtuigen), militair (dag en nacht), laagvliegroute voor militair verkeer en kunnen dienen als naderingsgebied voor Schiphol. De algemene regelgeving luidt dat militaire vliegtuigen boven ons land niet lager dan 300 meter mogen vliegen. Helikopters mogen in die laagvlieggebieden gewoonlijk tot 23.00 uur bij duisternis vliegen op een minimumhoogte van 30 meter of lager als de aard van de oefening dat noodzakelijk maakt. Dit houdt in dat laagvliegen met helikopters uiterst laag kan worden uCougarLaagvliegtraining zoals met deze Cougar, is essentieel voor de operationele inzet. itgevoerd. Landingen zijn echter niet toegestaan. De helikopters mogen daarbij boven aaneengesloten bebouwing, ziekenhuizen, sanatoria en dergelijke niet beneden de 210 meter komen. Gedurende het gehele jaar mogen in de betreffende gebieden met helikopters trainingsvluchten worden gehouden. Dergelijke trainingsvluchten kunnen 5 keer per week plaatsvinden. Voor wat betreft het vliegen bij duisternis geldt echter dat het vliegseizoen loopt van september tot eind maart/begin april. Trainingsvluchten bij duisternis mogen 4 maal per week worden gehouden.

De gemeente Nunspeet valt compleet in het laagvlieggebied. Opmerkelijk is dat er veel Geluid- Stiltegebieden binnen deze laagvlieggebieden vallen. Je zou denken dat dit niet goed samen gaat. Het beleid in deze gebieden heeft een preventief karakter: de ontwikkeling van nieuwe activiteiten die (potentieel) geluidshinder veroorzaken wordt primair tegengegaan via het instrument van de ruimtelijke ordening (streekplan- uitwerking).

Voor informatie over vliegbewegingen kijk op www.defensie.nl of Teletekst pagina 766.

Eventuele klachten kunnen hier eveneens worden ingediend of via het gratis nummer 0800-0226033.

 

Crossbaan

Crossbaan

Motorcrossbaan Elspeet

View more
Molen

Molen

Molen de Hoop

View more
Wateroverlast

Wateroverlast

Overzicht wateroverlast

View more
Monumenten

Monumenten

Overzicht monumenten

View more
Vliegveld

Vliegveld

Aanleg vliegveld

View more
Englandspiel

Englandspiel

Geheim agenten

View more
Oorlogsslachtoffers

Oorlogsslachtoffers

Oorlogsslachtoffers

View more
Crash-sites

Crash-sites

Overzicht van crash sites

View more

ElspeetHistorie.nl een wereld om te ontdekken