• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

Toekomst oorlogsmonument na bijna 200 dagen beraad bekend.

5 5 2014MonumentOorlogsmonument Elspeet Centrum

In het voorjaar zijn door het team Elspeet Historie ruim 700 handtekeningen verzameld voor behoudt van het oorlogsmonument in Elspeet. Sindsdien is er veel gebeurd. Met deze handtekeningen is dorpsvereniging Elspeet opgeroepen een ledenvergadering te beleggen. De extra ledenvergadering werd goed bezocht, dat wil zeggen, had een opkomst als gebruikelijk van tientallen leden. Echter is het uiteindelijke besluit van dorpsvereniging Elspeet teleurstellend. Het bestuur heeft na lang wikken en wegen besloten geen stelling in te nemen omdat men vindt dat onvoldoende leden de vergadering bezocht hebben. Het bestuur van dorpsvereniging Elspeet lijkt hiermee besluiteloos geworden, de opkomst van leden loopt immers al jaren terug.

Ook zijn de ruim 700 handtekeningen onder de aandacht gebracht van wethouder Van der Maas. Gezien de moeilijkheid van de kwestie heeft de burgemeester Van de Weerd aangegeven het overleg hierover zelf ter hand te nemen. Een toezegging die de burgemeester niet is nagekomen. Er waren teveel hiaten in de besluitvorming. Zo had het college een besluit genomen over een monument wat achteraf geen monument genoemd mocht worden. Ook was het monument door verkoop van het onroerend goed juridisch eigendom geworden van de stichting Historisch Museum Elspeet. De stichting op haar beurt was deze sta in de weg liever kwijt dan rijk. Uiteindelijk heeft een oud medewerker van gemeente Nunspeet in opdracht van de burgemeester de standpunten van enkele betrokken partijen per mail verkend. Na bijna 200 dagen heeft burgemeester Van de Weerd het team Elspeet Historie meegedeeld dat is besloten dat het monument niet terug geplaatst wordt.

 

Het team Elspeet Historie betreurt deze beslissing. Het college van gemeente Nunspeet neemt hiermee een beslissing over een oorlogsmonument terwijl een groot deel van de bevolking hier niet achter staat. Dit terwijl de gemeenteraad zich hierover in het openbaar niet heeft uitgesproken. Bovendien wordt in gemeente Nunspeet op diverse niveau’s gesproken over de wenselijkheid van burgerparticipatie. In de praktijk blijkt men hier nog niet klaar voor te zijn.

Voor het team Elspeet Historie is de kwestie hiermee historie geworden. De afwikkeling van de zaak zal op de site gearchiveerd worden.

 

 

A World waiting to be explored