• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

Wateroverlast 15 augustus 2020

Wateroverlast Elspeet nog steeds niet voorbij.

Op zaterdag 15 augustus 2020 kreeg Elspeet een iets zwaardere bui te verwerken. Een aantal inwoners heeft circa 20 millimeter neerslag gemeten. Het was dus geen zware bui maar kan toch beschouwd worden als een test voor de getroffen maatregelen van gemeente Nunspeet tegen de wateroverlast. Door het combineren van gegevens van diverse locatie ontstaat het volgende beeld.

Waarneming diverse locaties
De wadi aan de Hogeweg heeft nauwelijks gefunctioneerd. Na de bui stond er niet meer water in dan er normaal in zou vallen. We weten niet hoeveel water hier is gevallen, mogelijk onvoldoende voor de wadi om in werking te treden. Op de kruising Gerstweg/Vierhouterweg stond wel veel water op de straat, idem op de Vierhouterweg bij garage Stoffer. Het is niet van buitenaf zichtbaar of de waterberging bij de dorpskerk heeft gefunctioneerd.
Bij de net aangepaste kruising Staverdenseweg/Nachtegaalweg stond een forse hoeveelheid water aan alle zijden. Er was weinig verschil merkbaar t.o.v. de oude situatie. Het water stond zo hoog dat auto’s niet verantwoord konden passeren, zo hadden diverse passanten water in de auto. wateroverlast2020Door een enkele automobilist werd grote overlast veroorzaakt voor aanwonenden.

Op een aantal plaatsen was het riool duidelijk overbelast. Diverse gemalen van de drukriolering vertoonden een rode lamp. Ook braakten diverse rioolafvoeren water uit in plaats dat het water afgevoerd werd.
Ondanks de forse hoeveelheid water op een aantal plaatsen op straat en het verzadigde rioolstelsel was de afvoer via de overstort richting de Merelweg gering. Dit terwijl de veel hoger gelegen rioolput aan de Merelweg volop overstroomde.
Hoewel er geen meldingen bekend zijn van overlast in woningen geven diverse inwoners aan dat de riolering kolkende geluiden maakte. In een aantal gevallen kwam er wel water binnen, bijvoorbeeld via een doucheputje zonder grote overlast.

 

Voorlopige conclusie
Omdat bij een geringe bui al fors wateroverlast op straat ontstaat lijken de genomen maatregelen tegen de wateroverlast niet erg effectief. Het riool is op een aantal plaatsen duidelijk overbelast terwijl de overstort minimaal werkt. Wellicht is dit een bewuste keuze om de riool overstort zo laat mogelijk in werking te laten treden. Het vrijkomende rioolwater gaat immers via een sloot naar de Merelweg, en via de Bergweg komt het uit in het voedingsgebied van de Hierdensebeek. Elspeet lijkt nog niet klaar voor een echte hoosbui.

Heeft u foto’s van de wateroverlast op straat of in gebouwen? Het team ElspeetHistorie.nl voegt deze graag toe aan het dossier.

 

A World waiting to be explored