• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

Militaire oefeningen op de Elspeter Heide in Elspeet

Regelmatig worden er oefeningen gehouden rondom Elspeet. Zo ook op 19 augustus 2018 werden er laagvliegoefeningen gehouden op de Elspeter Heide, op Stakenberg nabij de Liesberg zo richting Stakenberg. Immers, Defensie en Elspeet (Veluwe) zijn al sinds jaar en dag onlosmakelijke aan elkaar verbonden. Al was het maar omdat Elspeet op de Veluwe ligt en er nationaal (nationaal belang) besloten is de Veluwe als oefenterrein aan te wijzen voor het houden van dergelijke (laagvlieg) oefeningen.

Opmerkelijk:
Nummer 8 van de foto 's is opmerkelijk want, de dieren, in dit geval schapen, die schijnen er zich weinig of helemaal niets van aan te trekken, ze grazen rustig door alsof er niets aan de hand is, kennelijk helemaal aan gewend. Het betreft een laagvliegend chinook met op de achtergrond een cougar.

 

Bovenstaande foto's zijn gemaakt door Marc Baars.

Materieel er bij betrokken en te zien op de foto 's:

Chinook, het werkpaard:
De CH-47 Chinook (type D en F) is een middelzware transporthelikopter. De helikopter met de karakteristieke tandemrotor is uitermate geschikt voor het snel vervoeren van grondtroepen, materieel, wapens, proviand en andere voorraden naar het slagveld. Het toestel staat inmiddels wereldwijd bekend als multifunctioneel militair werkpaard.

Apache, gevechtshelikopter:
De AH-64D Apache-gevechtshelikopter is oorspronkelijk ontworpen voor het uitschakelen van tanks en andere (gepantserde) gronddoelen. In de praktijk is het toestel dankzij zijn brede wapenpakket en geavanceerde (waarnemings)apparatuur zeer breed inzetbaar.

Cougar, tranporthelikopter:
De AS-532U2 Cougar-transporthelikopter wordt gebruikt voor het vervoeren van troepen en materieel. Externe ladingen kunnen onder de romp worden vastgehaakt. Een aantal Cougars kan als boordhelikopter opereren vanaf schepen. Ze zijn hiervoor uitgerust met opblaasbare drijflichamen om in noodgevallen te kunnen drijven. Het takenpakket bestaat ook uit assistentie bij brandbestrijding.

 

 

Laagvlieggebieden

In de jaren '50 zijn in Nederland, op grond van de Luchtvaartwet, zogenaamde laagvlieggebieden en laagvliegroutes aangewezen. Laagvlieggebieden zijn bedoeld voor burgerluchtvaart (sportvliegtuigen), militair (dag en nacht), laagvliegroute voor militair verkeer en kunnen dienen als naderingsgebied voor Schiphol. De algemene regelgeving luidt dat militaire vliegtuigen boven ons land niet lager dan 300 meter mogen vliegen. Helikopters mogen in die laagvlieggebieden gewoonlijk tot 23.00 uur bij duisternis vliegen op een minimumhoogte van 30 meter of lager als de aard van de oefening dat noodzakelijk maakt. Dit houdt in dat laagvliegen met helikopters uiterst laag kan worden uCougarLaagvliegtraining zoals met deze Cougar, is essentieel voor de operationele inzet. itgevoerd. Landingen zijn echter niet toegestaan. De helikopters mogen daarbij boven aaneengesloten bebouwing, ziekenhuizen, sanatoria en dergelijke niet beneden de 210 meter komen. Gedurende het gehele jaar mogen in de betreffende gebieden met helikopters trainingsvluchten worden gehouden. Dergelijke trainingsvluchten kunnen 5 keer per week plaatsvinden. Voor wat betreft het vliegen bij duisternis geldt echter dat het vliegseizoen loopt van september tot eind maart/begin april. Trainingsvluchten bij duisternis mogen 4 maal per week worden gehouden.

De gemeente Nunspeet valt compleet in het laagvlieggebied. Opmerkelijk is dat er veel Geluid- Stiltegebieden binnen deze laagvlieggebieden vallen. Je zou denken dat dit niet goed samen gaat. Het beleid in deze gebieden heeft een preventief karakter: de ontwikkeling van nieuwe activiteiten die (potentieel) geluidshinder veroorzaken wordt primair tegengegaan via het instrument van de ruimtelijke ordening (streekplan- uitwerking).

Voor informatie over vliegbewegingen kijk op www.defensie.nl of Teletekst pagina 766.

Eventuele klachten kunnen hier eveneens worden ingediend of via het gratis nummer 0800-0226033.

 

A World waiting to be explored