• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

De tweede wereldoorlog dreigt vergeten te worden

 UPDATE    UPDATE    UPDATE

Op 4 april heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen gemeente Nunspeet, Dorpsvereniging Elspeet, Oranje vereniging Elspeet en werkgroep herdenken WO2. De betrokken wethouder heeft aansluitend laten weten dat het monument verplaatst gaat worden naar de Algemene Begraafplaats Elspeet. De genoemde partijen ondersteunen dit initiatief.

Als betrokken inwoners begrijpen wij dit standpunt niet. Het monument in het centrum van Elspeet vervulde tot voor enkele jaren immers een centrale rol in de dodenherdenking. Net als in andere plaatsen gebruikelijk is. Denk aan de monumenten in de centra van Garderen, Hulshorst en Uddel. Denk ook aan de rondgang door Nunspeet die eindigt op de begraafplaats. Wat is de reden dat men dit in Elspeet beeïndigd en de hiervoor geplaatste monumenten verwijderd?

Ook als betrokken leden van Dorpsvereniging Elspeet begrijpen wij dit niet. Tijdens de recente ledenvergadering van Dorpsvereniging Elspeet op  26 maart 2018 heeft het bestuur op dit punt een standpunt ingenomen. Daarbij werd expliciet uitgesproken dat het bestuur zich hard zou maken voor behoudt van het monument in het centrum van Elspeet. Dit tot tevredenheid van de aanwezige leden.

Het bestuur van Dorpsvereniging Elspeet neemt binnen 2 weken na de ledenvergadering een ander standpunt in. En dat juist in haar rol als vertegenwoordiger van de inwoners van ons dorp Elspeet terwijl op de ledenvergadering anders is besloten.

Om deze reden willen wij het bestuur van Dorpsvereniging Elspeet verzoeken een nieuwe ledenvergadering te beleggen. Conform de statuten van de Dorpsvereniging is dit mogelijk door 15 handtekeningen in te dienen. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden. De handtekeningen actie word voortgezet. U kunt meetekenen door de bijlage in te vullen en ondertekend (met handtekening) terug te sturen naar info@elspeethistorie.nl 

Alvast dank voor uw medewerking!

Als ElspeetHistorie vinden wij het belangrijk dat er kleur bekend (de kleur van de waarheid) wordt. Lees meer

 


5 5 2014Elspeet bezit een oorlogsmonument op een prachtige centrale plaats. Gemeente Nunspeet wil dit monument verplaatsen naar de Algemene Begraafplaats. Dit omdat het monument geen functie meer heeft bij de dodenherdenking (?). Betrokken inwoners vinden dat de centrale plaats behouden moet blijven. Zij vinden zichtbaarheid van het monument belangrijk om de herinnering levend te houden.

Bovendien staat het monument op een plaats met een rijke historie. Het staat op de plaats waar de SS in de oorlog een boom ter herinnering aan koningin Juliana heeft omgehaald. Nu staat er een boom die geplant is  ter herinnering aan de 50e verjaardag van koningin Beatrix in 1988.

 

 

Nunspeet Vooruit 10 mei 199Bron: Nunspeet Vooruit 10 mei 1995 - StreekarchivariaatHet monument is in 1995 geschonken aan de bevolking onder leiding van de Oranje vereniging. De indruk werd gewekt dat het verplaatsen van het monument een initiatief was van de dorpsvereniging als vertegenwoordiger van de bevolking. Dit blijkt niet het geval te zijn. Zo blijkt uit de diverse rectificaties die geplaatst zijn in de media. Waarom het monument dan toch verplaatst zou moeten worden roept vraagtekens op.

Vele dorpsbewoners willen het monument op de huidige locatie te behouden. Het monument staat op een centrale plek en kan zo het toerisme ondersteunen. Helemaal zou het prachtig zijn als het monument in de avonduren verlicht kan worden en kan het gaan dienen als luistersteen. Hiermee is het monument tevens een aanvulling op het Elspeets Historisch Museum.

Ondanks overleg lijkt het college van Burgemeester en Wethouders voornemens de verplaatsing door te zetten. Op 19 maart (rectificatie: 19 maart is verplaatst naar 4 april) is er een vervolg overleg. Laten we onze historie niet verplaatsen uit ons dorp, maar samen de handen in een slaan voor het behoud van ervan.

 2011b   2011a   16 april 2005b

Het monument is in 2005 onder leiding van de Oranjevereniging op een sokkel geplaatst, om zo de zichtbaarheid te vergroten.

Symboliek: Op de steen, het oorlogsmonument staan twee vredesduiven afgebeeld.
De vredesduif is een internationaal symbool van Vrede. Het is een duif met een olijftakje in zijn snavel. Het gebruik van de duif als symbool is ge├»nspireerd door het Bijbelverhaal over Noach. Het verwijst naar de vogel die door Noach werd losgelaten. De duif kwam na een zoektocht teruggevlogen met een olijftakje in de snavel. Dat betekende dat de aarde na de zondvloed weer was drooggevallen. 

 

A World waiting to be explored