• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

Constructief overleg terugplaatsing oorlogsmonument dorpskern Elspeet.

dve1De voorzitter van Dorpsvereniging Elspeet neemt 730 handtekeningen in ontvangst van Dirk de Bruin.Dinsdagavond 15 mei 2018 was er een extra vergadering van Dorpsvereniging Elspeet. Deze was belegd om het terugplaatsen van het oorlogsmonument in de dorpskern van Elspeet te bespreken. De voorzitter heeft de rol van de dorpsvereniging in relatie tot het gemeentelijk handelen toegelicht. Aansluitend hebben het actiecomité en werkgroep Herdenken WO2 hun standpunten toegelicht. Hoewel de bewoordingen verschillen zijn er veel overeenkomsten. Voor alle partijen is gemeente Nunspeet de initiatiefnemer en planvormer, er was echter geen vertegenwoordiger van Nunspeet aanwezig om dit toe te lichten. Ook geeft men het plan niet vrij om in te zien. Het actiecomité heeft het bestuur van Dorpsvereniging Elspeet 730 handtekeningen overhandigd. Met deze handtekeningen wordt de dorpsvereniging opgeroepen zich maximaal in te spannen het oorlogsmonument in de dorpskern terug te plaatsen. De voorzitter vroeg argumenten om dit te onderbouwen. Een van de aanwezige leden verwoordde dit als volgt: “de zichtbare aanwezigheid van het monument in de dorpskern is voor mij een aanknopingspunt om het gesprek met de jeugd aan te gaan”. Een extra vergadering op verzoek van betrokken leden van Dorpsvereniging Elspeet is uniek. Het overhandigen van de handtekeningen vond dan ook plaats in aanwezigheid van de lokale pers.

A World waiting to be explored