• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

Comité tot behoud oorlogsmonument dorpskern Elspeet teleurgesteld

dorp nieuwFoto: gemoderniseerde dorpskern zonder oorlogsmonument.Op 7 mei 2018 heeft het comité een gesprek gehad met Burgemeester Van de Weerd en wethouder Van der Maas. Tijdens dit gesprek heeft het comité namens ruim 700 personen verzocht het oorlogsmonument in dorpskern Elspeet in ere te herstellen. Hierbij heeft burgemeester Van de Weerd toegezegd het gesprek met de betrokken partijen aan te gaan en de opbrengst hiervan voor het zomerreces terug te koppelen. Het comité heeft deze toezegging met een persbericht uitgezet richting de betrokken inwoners.

Nu het reces is ingegaan heeft het comité navraag gedaan naar de opbrengst van de gevoerde gesprekken. Na enig aandringen van het comité heeft burgemeester Van de Weerd per mail gereageerd: “dat is jullie interpretatie van ons gesprek. Een concrete tijdplanning is niet te geven, maar hangt af van de mate waarin partijen bereid zijn elkaar tegemoet te komen en een gezamenlijke oplossing te bedenken”.

Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat het juridisch eigendom van het oorlogsmonument door verkoop was overgegaan naar de stichting Historisch Museum Elspeet. Het is ontluisterend dat het oorlogsmonument onderdeel was van een verkooptransactie. Het betreft een geschenk van Oranjevereniging Elspeet aan de bevolking.

Het comité is teleurgesteld dat geen terugkoppeling wordt gegeven op het overeengekomen tijdstip. Door dit verzuim is niet helder welke partij of moeilijkheid terugplaatsing verhindert. Het comité is hierdoor niet in de gelegenheid mee te werken aan een oplossing. Het comité blijft dit volgen en zal u op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen.

 

A World waiting to be explored